Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản cho các HTX thành viên

Ngày 24/6, Trung tâm Hỗ trợ HTX và DN, Liên minh HTX tỉnh, đã tổ chức đợt 04 kết nối và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cá lăng thương phẩm cho thành viên HTX NN Lạng Phong (Nho Quan) tại các cửa hàng nông sản như: Cửa hàng nông sản an toàn Ninh Bình, Liên hiệp HTX (Phường Đông Thành, TP NB); cửa hàng nông sản Chợ quê 368, HTX DV TM sản xuất nông sản an toàn Đại Hoàng (Phường Ninh Khánh, TPNB)… với số lượng hơn 0,5 tấn cá.

Trung tâm Hỗ trợ HTX và DN vẫn đang tiếp tục rà soát các sản phẩm của HTX trên địa bàn tỉnh với số lượng lớn đang gặp khó khăn trong tiêu thụ để cùng hỗ trợ HTX kết nối với các tổ chức, cá nhân, cửa hàng nông sản trong và ngoài tỉnh nhằm đẩy mạnh tiêu thụ tránh tình trạng nông sản bị ùn tắc, hư hỏng gây thiệt hại nặng nề cho các HTX thành viên.
Các đơn vị HTX trên địa bàn tỉnh có nhu cầu kết nối tiêu thụ sản phẩm liên hệ Trung tâm hỗ trợ HTX và DN, Liên minh HTX tỉnh qua đồng chí Nguyễn Duy Thành, số điện thoại: 0829.999.135./.

Nguyễn Duy Thành- Giám đốc Trung tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *