Ninh Bình: Những kết quả tích cực trong triển khai thực hiện phục hồi sản xuất trong bối cảnh dịch Covid-19

Mặc dù dịch Covid-19 đã từng bước được kiểm soát tốt trên cả nước, song hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp trong tỉnh Ninh Bình còn gặp khó khăn do tác động tiêu cực của dịch bệnh mang lại. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, quyết liệu của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh cùng với sự vào cuộc tích cực của các Sở, ban, ngành, các địa phương và sự đồng hành của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nên sản xuất công nghiệp của tỉnh 10 tháng đầu năm 2021 vẫn đạt được mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, 10 tháng đầu năm 2021 chỉ số sản xuất công nghiệp IIP toàn tỉnh tăng 6,96%, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt 80.761,9 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu bán lẻ hàng hóa toàn tỉnh ước thực hiện trên 27.980,3 tỷ đồng, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước; tổng giá trị xuất khẩu ước đạt gần 2.378,8 triệu USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến tháng 10/2021, trên địa bàn tỉnh có 141 doanh nghiệp hoạt động trong các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp (KCN&CCN) có 01 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động do dịch Covid -19; số lượng lao động trong các KCN & CCN khoảng 68.700 lao động; nhu cầu lao động còn thiếu (cần tuyển dụng thêm) ước tính khoảng 7.000 lao động.

Người lao động trong các KCN & CCN được tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19. Đến nay đã có trên 93,4% lao động được tiêm vắc xin phòng Covid-19 (khoảng 64.194/68.700 lao động), trong đó, có khoảng gần 21% đã tiêm đủ 2 mũi (khoảng 14.510/68.700 lao động); còn 4.506 lao động chưa tiêm (chiếm 6,6%).

UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch tại các KCN, CCN. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ đối với các lao động ngoại tỉnh ở các địa bàn lân cận. Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch covid-19.

Ban chỉ đạo đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện và các đơn vị có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên gia, lao động nước ngoài của các doanh nghiệp được nhập cảnh vào Việt Nam (từ đầu năm đến nay có 141 lao động nước ngoài được nhập cảnh và về Ninh Bình, trong đó tháng 10/2021 là 35 người). Giải quyết các đề nghị đảm bảo ổn định nguồn điện sản xuất cho các doanh nghiệp, giảm thiểu thiệt hại do việc mất điện gây ra ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn đăng tin tuyển dụng lao động. Xác nhận giấy đi đường cho các lao động ngoại tỉnh, giảm bớt chi phí xét nghiệm khi đi về qua các chốt kiểm dịch.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 3/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Ninh Bình đã vận hành hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách lưu thông bình thường trong điều kiện mới. Hiện các xe vận tải hàng hóa quá cảnh qua tỉnh Ninh Bình không phải kiểm tra mà được hướng dẫn phân luồng cụ thể để đi các tỉnh.

Đối với vận tải hành khách đã kết nối với các tỉnh theo đúng các hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực là đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Bộ Giao thông – Vận tải ban hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *