Tích cực đẩy mạnh tiêu thụ trực tuyến sản phẩm HTX

Sản phẩm của HTX Thương mại, Dịch vụ và chế biến nông sản Ninh Bình (NINHBINH CO.OP) đã có mặt trên Cổng thông tin tiêu thụ sản phẩm Hợp tác xã của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

NINHBINH CO.OP ngoài việc thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của HTX trên địa bàn tỉnh còn đóng vai trò quan trọng trong công đoạn chế biến thuỷ sản các loại thành sản phẩm. Với nguyên liệu từ cá thương phẩm có nguồn gốc từ các HTX nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh và công thức sản xuất độc quyền, sản phẩm chả cá và ruốc cá của NINHBINH CO.OP nhận được sự quan tâm, đón nhận tích cực của các khách hàng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhằm mục tiêu mở rộng thị trường, tiếp cận với tệp khách hàng rộng hơn, đưa các sản phẩm của HTX tiêu thụ ở các tỉnh ngoài, việc đăng tải các sản phẩm lên các trang thương mại điện tử, kết nối với người mua là việc làm vô cùng hữu ích.

Các sản phẩm chả cá, ruốc cá với quy trình chế biến, nêm nếm vừa ăn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho bữa ăn gia đình Việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *