Liên minh Hợp tác xã tỉnh khảo sát xây dựng chuỗi giá trị tại huyện Nho Quan.

Nhằm góp phần hỗ trợ các HTX phát triển, Liên minh Hợp tác xã vừa tổ chức khảo sát xây dựng chuỗi giá trị tại huyện Nho Quan.

HTX Nông dược Cúc Phương và HTX Sâm Cúc Phương BoChi là hai HTX mới được thành lập.

Ngành nghề chủ yếu của 2 HTX này là trồng các loại cây dược liệu như sâm Bố Chính, Bạc hà, Húng quế, chiết xuất tinh dầu và chế biến sản phẩm từ các loại cây trên. Bên cạnh các điều kiện thuận lợi về địa hình, nguồn dược liệu, thời tiết, khí hậu. Hiện nay các HTX còn nhiều khó khăn về cơ sở máy móc, trang thiết bị cần được hỗ trợ.

Qua khảo sát, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đánh giá các HTX này đều có tiềm năng phát triển mạnh hơn nữa, đủ điều kiện tham gia mô hình chuỗi giá trị. Tuy nhiên để tham gia vào mô hình sản xuất hiệu quả theo chuỗi giá trị, mỗi HTX cần xây dựng phương án đẩy mạnh việc quảng bá, tiêu thu sản phẩm; chủ động đổi mới tư duy trong phát triển sản xuất, phát triển chuỗi sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn; đào tạo cán bộ quản lý HTX…

Trên cơ sở nhu cầu, đề nghị, Liên minh Hợp tác xã tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ HTX triển khai thực hiện mô hình ở một số khâu như: Hỗ trợ kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị, quảng bá sản phẩm, xây dựng tem mác… để các HTX ổn định góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *